علیرضا کریمی

معرفی و ارتباط

بسم الله الرحمن الرحیم     


معرفی

 تحصیل:

- دانشجوی روزانه دکتری رشته تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه شاهد (رتبه نخست ورودی مهر 1395)

- کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1387

 

زمینه مطالعه و پژوهش:

هنر اسلامی، هنرتجسمی (نقاشی)


عضویت:

عضو جامعه مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی

عضو هیئت علمی گروه نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس

عضو هیئت مؤسس انجمن علمی هنر اسلامی ایران

عضو شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فردوس

عضو شورای فرهنگی مؤسسه آموزش عالی فردوس

عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی ایران (نقاشی)

عضو سازمان بسیج هنرمندان

 

اجرایی:

مدیر پژوهش و فناوری مؤسسه آموزش عالی فردوس

دبیر شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فردوس

دبیر اجرایی همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی
 ارتباط

- مؤسسه آموزش عالی فردوس - گروه نقاشی

- مشهد، خیابان شهید کلاهدور 30

- تلفن: 37291114-051

- a.karimi@ferdowsmashhad.ac.ir

- ar.karimi92@yahoo.com

- a.r.karimi@iran.ir


شرکت

Designed By Erfan Powered by Bayan