علیرضا کریمی

عضو هیئت علمی گروه نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس

علیرضا کریمی

عضو هیئت علمی گروه نقاشی مؤسسه آموزش عالی فردوس


سوابق هنری:

- برگزاری نمایشگاه طراحی و نقاشی انفرادی با عنوان «خاطره دیروز و امروز» در نگارخانه سوره حوزه هنری البرز - کرج (آبان 1389)

- طراحی لوگوی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز - 1390

- شرکت در نمایشگاه گروهی نخستین جشنواره تجسمی بسیج هنرمندان تهران و البرز - نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز - اسفند 1393

- اخذ مدرک مهارت نقاشی روی پارچه از سازمان فنی و حرفه ای کشور - کرج - آذر 1382

- اخذ مدرک مهارت عکاسی از سازمان فنی و حرفه ای کشور - کرج - شهریور 1383

- فراگیری طراحی تخصصی در دانشگاه تهران - دانشکده هنرهای زیبا - تیر 1381 لغایت آبان 1382

- فراگیری طراحی و نقاشی در هنرکده استاد اسماعیل عسگری - 1371 لغایت 1378