علیرضا کریمی

سخنرانی و مصاحبه

الف) سخنرانی
- «سبک شناسی در تاریخ نگاری نقاشی ایرانی، از قاجار تا معاصر»؛ قطب علمی شاهنامه و فردوسی؛ مشهد 8 اردیبهشت 1397
-  «فرهنگ رضوی از تعریف تا کیفیت ظهور در هنر اسلامی»؛ بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی؛ چهارشنبه 20 دی 1396
- نقد و بررسی کتب  منتشر شده درباره کتیبه های مسجد گوهرشاد: کتاب شاهکارهای هنری در مجموعه آستان قدس رضوی، کتیبه های مسجد گوهرشاد نوشته مهدی صحراگرد و کتاب کتیبه های تیموری در خراسان نوشته سیدمحسن موسوی، طی سخنرانی در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی به دعوت از گروه دایره المعارف 28 خرداد 1393

ب) مصاحبه

مصاحبه دبیرخانه جشنواره استانی طراحی پوستر پیام های تصویری پیشگیری اولیه از اعتیاد - خبرگزاری ایسنا - دی 1394

- مصاحبه رادیو فرهنگ (برنامه کوبه) درباره دریافت اطلاعات جامع پیرامون همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی، 27 تیر 1394

- گفتگوی و مصاحبه به عنوان کارشناس هنر میهمان در برنامه رادیویی رهیافت از رادیو البرز در شش برنامه با عنوان «هنر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اردیبهشت و خرداد 1390

Designed By Erfan Powered by Bayan