علیرضا کریمی

آموزشی

الف) مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد (عضو هیئت علمی گروه نقاشی)

دروس:
آشنایی با هنر در تاریخ (1)، هنر در تمدن اسلامی (1) و (2)، روش تحقیق در ارتباط تصویری،
مبانی و اصول رساله و تحقیق،  آشنایی با هنرهای معاصر،آشنایی باهنرهای سنتی ایران، حکمت هنر اسلامی، هنر اسلامی، تاریخ تطبیقی هنر، مبانی نظری هنرهای تجسمی (1) و (2)، تاریخ عمومی هنر؛ بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب نگارگری ایران؛ نقد و بررسی نقاشی ایرانی؛ سمینار؛ مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی، تجزیه و تحلیل آثار نقاشی

مقطع و رشته:

کارشناسی ارشد (ارتباط تصویری، نقاشی، هنر اسلامی و پژوهش هنر)

کارشناسی (نقاشی، ارتباط تصویری، صنایع دستی، طراحی پوشاک)

کاردانی (گرافیک)


ب) مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر (2) مشهد 

دروس:

زیبایی شناسی، اقتصاد هنر

مقطع و رشته:

کارشناسی (نقاشی)


پ) دانشگاه فنی حرفه ای (ثامن الحجج مشهد)

دروس: شناخت هنر گرافیک (1) و (2)


ت) اداره آموزش و پرورش فریمان

آشنایی با مقاله نویسی علمی (کارگاه یکروزه)

معلمان مقطع متوسطه


ث) موزه مرکزی حرم مطهر امام رضا (ع)

مروری بر تاریخچه نقاشی ایران - پاییز 1395

با شرکن کارکنان موزه حرم مطهر امام رضا (ع)

Designed By Erfan Powered by Bayan