باسلام و احترام

دانشجویان محترم لطفا مطالب مرتبط با موضوع خود را در زمان تعیین شده (مثال: جلسه 8) در قالب فایل powerpoint برای ارائه سمینار کلاسی در مدت زمان 13 تا 15 دقیقه آماده نموده تمرین نمایید. دقت نمایید تاریخ تعیین شده تغییر نمی کند. بهتر است در فایل سمینار و نیز در فایل فیش برداری word پس از درج عنوان تحقیق معلوم شده تعداد دو تا سه پرسش هم تعیین کنید تا بر اساس سوالات به جمع آوری مطالب پرداخته و آنها را طبقه بندی کرده پاسخ دهید. شایسته است در روز سیمنار یک صفحه A4 خلاصه تحقیق خود را برای سایر دوستان کلاسی تکثیر کرده بین آنها توزیع نمایید.

موضوع ها به تفکیک دروس:

شناخت هنر گرافیک 1 - دریافت

شناخت هنر گرافیک 2 - دریافت

هنر و تمدن اسلامی 1 - دریافت

هنر و تمدن اسلامی 2 - دریافت

هنر و تمدن اسلامی (ایران) - دریافت

حکمت هنر اسلامی - دریافت