هوالعالم

نامه اخیر رهبر معظم انقلاب به جوانان مغرب زمین سرشار است از پرسش

پرسش هایی که هر پژوهشگر معقول و منطقی را به خود جذب می کند

پرسش هایی که با نگاهی تاریخی معادله تمدن نوین اسلامی عصر حاضر را

در قبال تمدن غرب که این روزها از حیث نرم افزار دچار اشکالات بنیادی شده آشکار می سازد

از شما می خواهم شما هم با خواندن آن اولا بر پرسشهای عمیق ذهنتان بیفزایید

و دوم آنکه نظرات تان را از طریق اعمال نظر در همین پیام به اشتراک بگذارید

بدرود

دریافت